22 August, 2008

การเดินใน 2d แอนิเมนั่น

วันนี้เรียนเรื่องการเคลื่อนไหวในการสร้างการ์ตูน 2d animation ทำให้เราต้องมานั่งและเดินทบทวนการเคลื่อนไหวของตัวเองว่าทุกๆ ข้อต่อของร่างการเป็นอย่างไร การเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติที่เราแทบไม่ได้คิดกันเลยในชีวิตประจำวัน นักวาดการ์ตูนกลับต้องมองมันในอีกรูปแบบหนึ่ง คงไม่ต่างกับ "อาชิโม่" หุ่นเดินได้ของญีปุ่น ที่กว่าจะทำเรื่องเดินได้ก็ใช้เวลาเป็นปีๆ เพราะธรรมชาติสร้างสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดแล้ว...
Post a Comment